• Kongreye gelen bildiriler Bilimsel Değerlendirme Kurulu tarafından değerlendirilecektir. 
  • Kongre Düzenleme Kurulu’nun bilimsel değerlendirmeden sorumlu 3 üyesi, Bilimsel Değerlendirme Kurulu tarafından hakem değerlendirme sürecine girmeden önce bildirileri ön değerlendirmeye tabi tutacaktır. 
  • Yapılan ön değerlendirmede, Bildiri Yazım Kurallarına uygun şekilde yazılmayan bildiriler, hakem değerlendirme sürecine alınmayacak ve yazar/yazarlara yeniden düzenlenmesi için geri gönderilecektir. 
  • Ön değerlendirme sürecini geçen bildiriler ise, Bilimsel Değerlendirme Kurulu’nda yer alan iki hakeme değerlendirilmek üzere gönderilecektir. 
  • Hakem değerlendirmesi sonucu, red veya düzeltme alan bildirilerin hakem değerlendirme raporları talep etmeleri durumunda yazar/yazarlara gönderilecektir.

Congress Venue

Papillon Zeugma Convention Centre, Belek Antalya - TURKEY

October 27-31, 2019